با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر تماس بگیرید ...

آدرس: کردستان سنندج-خیابان بهاران 2/17- خیابان ماموستا حقیقی–

مرکز رشد پارک علم و فناوری-واحد A1 شرکت عروسک متحرک هجا ارشیا

  • info@hejastudio.ir
  • کدپستی: 6617739433
  • تلفن: 08733730523
  • همراه: 09031734487